Over Rudolf Steiner

Antroposofie heeft, ondanks zijn lange voorgeschiedenis en wortels in de westerse filosofie, in de basis haar vorm gekregen begin twintigste eeuw door het werk van de Oostenrijker Rudolf Steiner (1861-1925). Steiner was een filosoof en wetenschapper, die een rijk oeuvre heeft nagelaten. Aanvankelijk was hij als filosoof, Goethe-onderzoeker en redacteur van een algemeen cultuurtijdschrift werkzaam, respectievelijk in Wenen, Weimar en Berlijn. In de hoogtijdagen van het materialisme streefde hij naar een wereldbeschouwing die recht deed aan de geestelijke mens. Zijn mens- en wereldbeeld is doordrongen van de integratie van het geestelijke en het aardse, van hoe zij samenhangen en op elkaar inwerken.

Rudolf Steiner

Rudolf Steiner in 1906

Nieuwe wetenschap

Geïnspireerd door de opdracht om het natuurwetenschappelijke werk van Goethe uit te geven, zocht Steiner naar de basis voor een nieuwe, materie en geest omvattende wetenschap. Om stevig verankerd te kunnen zijn in de westerse cultuur moest deze aansluiten bij het denken van de moderne mens. Vrijheid van denken, eigen waarneming op fysiek én geestelijk gebied en zelfstandig oordelen, zag Steiner als onmisbare voorwaarden voor een wetenschappelijke benadering van de werking van de geest in ons fysieke bestaan.

Onderzoeksmethode

Zo schiep Steiner, wars van intellectuele conventies, een methode om de relatie tussen lichaam, ziel en geest te onderzoeken en de resultaten ervan vruchtbaar te maken voor mens en wereld. Aan zijn basiswerk De filosofie van de vrijheid, de uitwerking van dit denken, ontsprong een levenslange stroom van beschouwingen, voordrachten en onderzoekingen. Deze inspireren velen tot op de dag van vandaag bij hun eigen onderzoek en bij de doorwerking ervan in hun persoonlijke of sociale leven.

Vakinhoudelijke vernieuwing

Even doorslaggevend als het werk van Steiner voor de geschiedenis van antroposofie is het werk van de mensen die dit hebben voortgezet in innerlijke scholing, wetenschappelijke studie en maatschappelijke werkzaamheid. Dit heeft geleid tot menige vakinhoudelijke vernieuwing. Op gebieden als landbouw, geneeskunde, onderwijs en geestelijke zorg maar ook in architectuur, beeldende en muzische kunsten groeide antroposofie uit tot een inspirerende bron bij het zoeken en inslaan van nieuwe wegen.

Lees meer over Rudolf Steiner >

 

Lees mee in 'AM' Antroposofie Magazine

 

 

Antroposofische Vereniging
in Nederland

De Antroposofische Vereniging in Nederland is een levend geheel van mensen en activiteiten. Er zijn zo’n 50 ledengroepen en studiecentra in heel Nederland en een breed aanbod aan sociale en kunstzinnige activiteiten, zowel met openbaar karakter als in verenigingsverband.

Actualiteiten uit de vereniging  >