Landbouw en voeding

Bodemvruchtbaarheid en versterking van de natuurlijke groei staan centraal in de biodynamische landbouw (BD). Net als in de biologische landbouw wordt geen gebruik gemaakt van chemisch-synthetische bestrijdingsmiddelen en kunstmest. BD-boeren gaan echter verder. Zij maken gebruik van vercomposteerde biologische mest, biologisch stro en biodynamisch veevoer van eigen bedrijf.

Naast biologisch werken deze boeren ook biodynamisch. Het keurmerk voor biologisch-dynamisch is het Demeter keurmerk. Zij worden daarom ook wel Demeter-boeren genoemd. Demeter is de godin van de vruchtbaarheid. Haar naam is verkozen tot keurmerk van producten uit de biodynamische landbouw.

De bodem als levend organisme

BD-boeren bemesten om de bodem te voeden: zij beschouwen die als een levend organisme. Dat gebeurt onder meer met gecomposteerde mest. Deze mest wordt opgenomen door het bodemleven. Langzaam komen dan voedingsstoffen vrij voor de planten. Verse mest wordt direct door de planten opgenomen.

Daarnaast werken BD-boeren met een ruime vruchtwisseling. Dit betekent dat een gewas maar eens in de vijf tot zeven jaar op hetzelfde stuk grond mag worden verbouwd. Op BD-bedrijven is daarom meestal een ruime diversiteit aan gewassen. Zo neemt de vitaliteit en weerbaarheid van planten toe en de kans op ziekten en plagen af.

Demeter-producten krijgen de tijd om te groeien en om af te rijpen. In de BD-landbouw wordt met speciale preparaten gewerkt om de levenskracht van de producten te ondersteunen.

Voeding met levenskracht

Voor Demeter-boeren hebben planten en dieren allemaal hun eigen karakter. Dit karakter wordt behouden of zelfs versterkt. Koeien houden hun horens. Kippen houden hun snavels. En er wordt bij voorkeur gebruik gemaakt van zaadvaste rassen. Dit zijn planten die zich door eigen zaadproductie kunnen voortplanten. Evenwichtige planten die volwassen kunnen worden. Dat geeft voeding met karakter. Vol met levenskracht.

Ook alle boeren zijn verschillend. Iedere boer gaat zijn eigen ontwikkelingsweg. En die heeft een wisselwerking met de bedrijfsvoering. BD-boeren kunnen daarbij worden ondersteund door projecten vanuit de BD-Vereniging of door cursussen die Stichting Demeter organiseert.

De biodynamische landbouw ontstond al bijna honderd jaar geleden vanuit zorg over bodemvruchtbaarheid en voedingskwaliteit. De biodynamische landbouw heeft een eigen visie op landbouw en het eigen Demeter keurmerk, waarin het ‘verzorgen van het levende’ centraal staat. Demeter gaat qua normen en richtlijnen verder dan de wettelijke biologische normen. Er is extra aandacht voor bodemvruchtbaarheid, biodiversiteit, dierenwelzijn en vitaliteit. Maar ook in regels voor verwerking en bereiding van producten heeft Demeter een eigen visie. Wat is vitaliteit, wat zijn levenskrachten, wat gebeurt er als we onszelf voeden? Hoe kun je levenskrachten in bereiding zoveel mogelijk behouden?

Biodynamisch gaat verder dan biologisch

Naast de zorg voor voedingsmiddelen vol levenskracht besteden de boeren en verwerkers ook zorg aan de bedrijfsomgeving. Er is grote aandacht voor het milieu, natuurontwikkeling, dierenwelzijn en de sociale en economische vernieuwingen op en rond een bedrijf. Hierdoor zijn biodynamisch werkende bedrijven vaak voorloper bij nieuwe initiatieven zoals landbouw en zorg. Zij realiseren levendige contacten met de consument door boerderijwinkels, webshops of klantenkringen.

Demeter-boerderijen zijn gecontroleerd en gecertificeerd biodynamisch (BD). De boeren zijn dagelijks bezig met het verzorgen van de aarde, de planten en het vee, om te zorgen voor lekkere en gezonde Demeter-producten. Deze producten zijn verkrijgbaar in de natuuurvoedingswinkel, de boerderijwinkel en op boerenmarkten. De producten zijn herkenbaar aan het Demeter-keurmerk.

Biodynamisch gaat verder dan ‘gewoon’ biologisch.  De Demeter-voorwaarden vormen een aanvulling op de Europese wetgeving voor biologische landbouw. Er zijn nu 133 boeren en tuinders in Nederland en België aangesloten bij Stichting Demeter.

Demeter-producten worden verkocht in zo’n 450 biologische speciaalzaken (natuurvoedingswinkels). De omzet van in Nederland gecertificeerde en verpakte producten bedroeg in 2014 bijna 16 miljoen euro.

Meer informatie

Stichting Demeter: stichtingdemeter.nl

Vereniging voor Biologisch-Dynamische Landbouw en Voeding: bdvereniging.nl

Bionext: bionext.nl

Stichting Grondbeheer: stichtinggrondbeheer.nl

Centrum Kraaybeekerhof: kraaybeekerhof.nl

MBO-opleiding Groenhorst Warmonderhof: warmonderhof.nl

Antroposofische gids in Nederland: antrovista.com

 

 

Lees mee in 'AM' Antroposofie Magazine

 

 

Antroposofische Vereniging
in Nederland

De Antroposofische Vereniging in Nederland is een levend geheel van mensen en activiteiten. Er zijn zo’n 50 ledengroepen en studiecentra in heel Nederland en een breed aanbod aan sociale en kunstzinnige activiteiten, zowel met openbaar karakter als in verenigingsverband.

Actualiteiten uit de vereniging  >