Gezondheidszorg

Antroposofische geneeskunde is wat betreft diagnose en therapie een verruiming van de reguliere geneeskunde. Door de gezonde en zieke mens en ook de natuur met een spirituele blik waar te nemen, ontstaan nieuwe inzichten in het wezen van ziek zijn en kunnen op grond daarvan nieuwe geneesmiddelen en therapieën worden gevonden.

In Nederland werken ongeveer 135 antroposofische (huis)artsen en specialisten. Velen van hen zijn verbonden aan een antroposofisch gezondheidscentrum (vaak therapeuticum geheten); anderen hebben een eigen zelfstandige praktijk. Hun individuele en ondersteunende benadering van ieder mens is gebaseerd op de ideeën van Rudolf Steiner en de Nederlandse arts Ita Wegman. In hun visie is de mens een wezen van geestelijke oorsprong dat zich op aarde verbindt met een lichaam en als burger van de geestelijke en de fysieke wereld zijn leven op aarde leeft. Vanuit deze visie biedt de antroposofische gezondheidszorg therapie en geneesmiddelen.

Antroposofische artsen behaalden hun artsendiploma aan een Nederlandse universiteit en hebben zich daarna gespecialiseerd in de antroposofische geneeskunst. Zij verruimen de reguliere geneeskunde tot een meer holistische benadering van de mens, met aandacht voor lichaam, ziel en geest. Samenwerking met beroepstherapeuten en andere betrokkenen is voor hen vanzelfsprekend.

Ziekte als ontwikkelingsproces

Binnen de antroposofie ziet men ziekte vaak als onderdeel van ieders unieke ontwikkelingsproces en na een goede afloop voel je je eerder beter (‘herboren’) dan ‘weer de oude’. De antroposofische gezondheidszorg richt zich ook op de gezonde mens die gezond wil blijven. Goede voeding en beweging horen daarbij, net als bijvoorbeeld de zorg voor een beter milieu en voldoende rust.

Ziekte is voor de antroposofische arts een natuurlijk signaal dat er iets mis is met de samenwerking tussen de verschillende lagen waaruit de mens bestaat. Ergens is het evenwicht verstoord en de vraag is: waar? Om daar achter te komen zal de behandeling niet meteen gericht zijn op het bestrijden of onderdrukken van de symptomen van ziekte. De gezondheidsklachten en het ziekteverloop zeggen namelijk iets over de lichamelijke gesteldheid en de manier van leven. Die informatie is van belang bij de diagnose en de behandeling.

Antroposofische geneesmiddelen en therapieën

Door het zelfgenezend vermogen van het lichaam genezen een verkoudheid of een snijwondje meestal snel. De antroposofische geneeskunde richt zich bij een behandeling altijd op ondersteuning en versterking van dit zelfgenezend vermogen. Dat gebeurt met antroposofische geneesmiddelen en antroposofische therapieën.

Antroposofische geneeskunde kent ook een aantal zelfzorggeneesmiddelen die men zonder recept kan kopen bij apotheek of drogist. Met deze middelen en wat gezond verstand kunnen kwaaltjes als verkoudheid, verstuikingen, lichte brandwonden, maag- en darmstoornissen en dergelijke worden verholpen of verlicht.

De antroposofische arts zal proberen er achter te komen waar en waarom het lichaam uit balans is. Op basis van deze diagnose schrijft hij antroposofische geneesmiddelen voor. Deze zijn van natuurlijke herkomst en veroorzaken zelden bijwerkingen. Als het nodig of gewenst is, kunnen ook reguliere medicijnen ingezet worden om bepaalde symptomen weg te nemen. Ook kan de (huis)arts een therapie adviseren, zoals een dieet, massage, badtherapie, inwrijvingen, bewegingstherapie, kunstzinnige therapie en gespreks- of psychotherapie.

De Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders kent drie sectoren: 18 instellingen of institutionele zorgaanbieders, 19 therapeutica of gezondheidscentra en 8 beroepsverenigingen met in totaal circa 1100 leden, van artsen en psychotherapeuten tot verpleegkundigen en euritmietherapeuten.

Antroposana is de landelijke patiëntenvereniging, met afdelingen in het hele land.

Meer informatie

Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders: nvaz.nl

Nederlandse Vereniging van Antroposofische Artsen: nvaa.nl

Lectoraat Antroposofische Gezondheidzorg: hsleiden.nl/lectoraten

Antroposana: antroposana.nl

Weleda, Wala en Dr. Hauschka: weleda.nl | wala-nederland.nl

Academie Antroposofische Gezondheidszorg: academieag.nl

Opleiding kunstzinnige therapie: hsleiden.nl/kunstzinnige-therapie

Centrum voor sociale gezondheidszorg: gezichtspunten.nl

Antroposofische gids in Nederland: antrovista.com

 

Lees mee in 'AM' Antroposofie Magazine

 

 

Antroposofische Vereniging
in Nederland

De Antroposofische Vereniging in Nederland is een levend geheel van mensen en activiteiten. Er zijn zo’n 50 ledengroepen en studiecentra in heel Nederland en een breed aanbod aan sociale en kunstzinnige activiteiten, zowel met openbaar karakter als in verenigingsverband.

Actualiteiten uit de vereniging  >