Antroposofische Vereniging

Rudolf Steiner stelde de resultaten van al zijn onderzoek beschikbaar aan iedereen die ermee wilde werken en publiceerde daarover. Voor de verdere ontwikkeling van het individu en van de antroposofie zelf werd in 1923 de Algemene Antroposofische Vereniging opgericht. In Nederland kennen we – zoals in tal van andere landen op alle vijf continenten – een eigen vereniging: de Antroposofische Vereniging in Nederland, gevestigd in Zeist. De vereniging kent circa vierduizend leden.

Er zijn zo‘n 50 plaatselijke ledengroepen en studiecentra, alsmede jongerengroepen en landelijke themagroepen. Er worden lezingen, bijeenkomsten en diverse cursussen georganiseerd, evenals sociale en kunstzinnige activiteiten, waaronder uitvoeringen met muziek, euritmie en drama, tentoonstellingen en vieringen van jaarfeesten als Sint Jan in de zomer en het herfstfeest Michaël.

Themadagen en conferenties

Op landelijk niveau nodigt de Antroposofische Vereniging haar leden regelmatig uit voor themadagen en conferenties over onderwerpen van gemeenschappelijke interesse of actueel maatschappelijk belang. Hierin komen bijvoorbeeld onderwerpen aan bod als karma en reïncarnatie, antroposofie en religie, antroposofie als scholingsweg en de spirituele bronnen van kunst en cultuur. Maar ook ontwikkelingen en vraagstukken die ieder van ons als burger voor ethisch-morele dilemma‘s kunnen plaatsen, worden hier vanuit geestelijk perspectief bezien, zoals gentechnologie en ons voedsel, biomedische wetenschap en de integriteit van ons lichaam, de ontwikkeling van burgerschap en overheid, en de kindwaardigheid van ons onderwijs.

Wereldwijde vereniging

De Nederlandse vereniging maakt deel uit van de wereldwijde Algemene Antroposofische Vereniging met haar culturele en spirituele centrum in Dornach (Zwitserland). Als lid van de Nederlandse vereniging is men tevens lid van de internationale vereniging, een verbondenheid waaraan actief inhoud kan worden gegeven door deelname of bezoek aan studiebijeenkomsten, conferenties, voorstellingen en exposities in het bekende Goetheanum.

Er zijn op alle continenten en in meer dan honderd landen Antroposofische Verenigingen, actieve ledengroepen en initiatieven van leden te vinden. Het lidmaatschap staat open voor iedereen: ongeacht nationaliteit, maatschappelijke positie, godsdienstige overtuiging of wetenschappelijke opvatting.

Naar de website van de AViN  >

 

Lees mee in 'AM' Antroposofie Magazine

 

 

Antroposofische Vereniging
in Nederland

De Antroposofische Vereniging in Nederland is een levend geheel van mensen en activiteiten. Er zijn zo’n 50 ledengroepen en studiecentra in heel Nederland en een breed aanbod aan sociale en kunstzinnige activiteiten, zowel met openbaar karakter als in verenigingsverband.

Actualiteiten uit de vereniging  >