Antroposofie in de praktijk

Rudolf Steiner vertelt hoe hij als kind al spontane waarnemingen had van een geestelijke wereld die achter de uiterlijk zichtbare wereld verborgen ligt, maar die in feite net zo concreet is als de fysieke wereld. In zijn tijd was dit fenomeen, zeker in de wetenschappelijke wereld, onbespreekbaar. Hij zocht naar objectieve methodes om die andere wereld op een wetenschappelijk verantwoorde manier te onderzoeken en onder woorden te brengen. Zijn streven was de toegang tot deze geestelijke wereld te openen door middel van een nieuwe weg tot inzicht, beginnend bij het denken van de moderne mens, zodat op deze weg vrijheid van denken, eigen waarneming op fysiek én geestelijk gebied en zelfstandig oordelen centraal staan.

Steiner schiep daarmee een methode om de relatie tussen lichaam, ziel en geest te onderzoeken. De basis van deze methode is terug te vinden in zijn basiswerk De filosofie van de vrijheid. Met het boek De weg tot inzicht in hogere werelden gaf Rudolf Steiner een handleiding voor mensen die zich willen oefenen in het zelfstandig waarnemen van het geestelijke. Zoals het mogelijk is de fysieke wereld met zijn wetmatigheden te onderzoeken, is het ook mogelijk de geestelijke wereld waar te nemen en te onderzoeken. Deze onderzoeksweg is tegelijkertijd een ontwikkelingsweg waardoor de mens naar evenwicht kan streven in het dagelijks bestaan. In De wetenschap van de geheimen der ziel beschrijft Steiner het resultaat van zijn onderzoek, waaronder de spirituele evolutie van mens en wereld.

Het grootste deel van de circa zesduizend voordrachten die Rudolf Steiner hield over uiteenlopende thema’s is in boekvorm uitgegeven. Met zijn inzichten wordt ondertussen de antroposofie verder ontwikkeld. Tal van instituten en werkgroepen bieden door de antroposofie geïnspireerde cursussen en opleidingen aan en er wordt onderzoek verricht op vele terreinen. Een groot deel van zijn werk is ook in het Nederlands vertaald. De Stichting Rudolf Steiner Vertalingen verzorgt sinds 1991 een representatieve selectie van het werk van Rudolf Steiner in het Nederlands. Er zijn ruim zestig delen verschenen.

Meer informatie

Antroposofische Vereniging in Nederland: antroposofischevereniging.nl

Antroposofie Magazine: antroposofiemagazine.nl

Motief, antroposofie in Nederland: motief.online

Publicaties van Rudolf Steiner: steinervertalingen.nl

Antroposofische Vereniging in België: antroposofie.be

Algemene Antroposofische Vereniging: goetheanum.org

De Christengemeenschap: christengemeenschap.nl

Antroposofische gids in Nederland: antrovista.com

 

Lees mee in 'AM' Antroposofie Magazine

 

 

Antroposofische Vereniging
in Nederland

De Antroposofische Vereniging in Nederland is een levend geheel van mensen en activiteiten. Er zijn zo’n 50 ledengroepen en studiecentra in heel Nederland en een breed aanbod aan sociale en kunstzinnige activiteiten, zowel met openbaar karakter als in verenigingsverband.

Actualiteiten uit de vereniging  >